Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2019/2020.

Zakup prosimy dokonywać po konsultacji z nauczycielem!

Lp.PrzedmiotPodręcznikRodzaj szkoły (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)
1 Geografia

- wydawnictwo: Nowa Era; tytuł podręcznika: Oblicza geografii (zakres pod.) autor: Ewa Maria Tuz

Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

- wydawnictwo: Nowa Era tytuł podręcznika: Oblicza geografi I (zakres roz.)Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski nr. dopuszczenia MEN: 433/2012

Technikum, liceum
2 Fizyka wydawnictwo: Zamkor tytuł podręcznika: "Świat fizyki" pod redakcją Marii Fiałkowskiej nr.dopuszczenia MEN: 394/2011 Technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum
3 Chemia

wydawnictwo: Nowa Era
tytuł podręcznika:To jest chemia
autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod nr. dopuszczenia MEN: 438/2012

Technikum, szkoła zawodowa
4 Chemia

wydawnictwo: WSiP
tytuł podręcznika: Chemia po prostu
autorzy: Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk
nr. dopuszczenia MEN: 523/2012

Liceum
5 Biologia

wydawnictwo: Nowa Era

tytuł podręcznika: Biologia na czasie

autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

nr.dopuszczenia MEN: 450/2012

Technikum, liceum prawno - celne, zasadnicza szkoła zawodowa
6 Matematyka

Obowiązuje klasy I

wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Dla liceum

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy

autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

nr dopuszczenia MEN:ISBN 978-83-7594-086-2

Dla technikum

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy i rozszerzony

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy i rozszerzony
autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

nr dopuszczenia MEN: ISBN 978-83-7594-089-3

Matematyka - Obowiązuje klasy od II-IV

wydawnictwo: Nowa Era
tytuł podręcznika: Matematyka Zakres podstawowy

autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
nr.dopuszczenia MEN: 378/1/2011

Technikum, liceum
7 Matematyka

wydawnictwo: Nowa Era
tytuł podręcznika: „Matematyka” Podręcznik

dla zasadniczych szkół zawodowych, część 1,

autorzy: Wojciech Babiański, Karolina Wej
nr. dopuszczenia MEN: 573/1/2012

zasadnicza szkoła zawodowa
8 Historia

wydawnictwo: OPERON
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Seria: Odkrywamy na nowo

autorzy: Autorzy B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak A. Roszak, M. Szymczak

nr dopuszczenia MEN: 456/2012

Technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum
9 Wiedza
o społeczeństwie

wydawnictwo: OPERON Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Seria: Odkrywamy na nowo.

autorzy: Z. Smutek, J. Maleska,

Technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum
10 Język polski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o

NOWE Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka

autorzy: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

nr dopuszczenia MEN: 463/1/2012

Technikum, liceum
11 Język polski

wydawnictwo: OPERON Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, autorzy: Jolanta Kusiak

nr dopuszczenia MEN: 526/1/2012

Język polski dla szkół branzowych I stopnia autor Barbara Chuderska wydawnictwo Operon

szkoła branżowa
12 Wiedza o kulturze

wydawnictwo: Nowa Era Spółka z o.o

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum autorzy: Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak- Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska

nr dopuszczenia MEN: 449/2012

Technikum, liceum
13 Informatyka

wydawnictwo: Migra Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy autorzy: Grażyna Koba

nr dopuszczenia MEN: 536/2012

Technikum, liceum
14 Wychowanie do życia w rodzinie

wydawnictwo: Rubikon Wędrując ku dorosłości.

autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król,

Marii Ryś nr dopuszczenia MEN

Technikum, liceum
15 Język angielski

Podręcznik wydawnictwa Oxford, autorzy: Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sobierska

Oxford Solutions pre intermediate 733/2/2015

klasy pierwsze liceum i technikum
16 Język angielski

Gateway 1 David Spencer Wydawnictwo Macmillan Polska Sp. z o.o. numer dopuszczenia 421/1/2012

Gateway 2 David Spencer Wydawnictwo Macmillan Polska Sp. z o.o. Numer dopuszczenia: 421/2/2012

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
17 Język niemiecki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Autorzy: Anna Kryczyńska-Pham, Joanna Szczęk

Tytuł: "Fokus 1 "- język niemiecki podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Numer dopuszczenia MEN 695/1/2014

klasy 1 liceum i technikum-j. niemiecki dodatkowy
18 Przysposobienie Obronne (dotyczy wyłącznie klas II)

Przysposobienie obronne cz. II – Goniewicz Mariusz,
Nowak Anna, Smutek, Zbigniew Smutek,
"Przysposobienie obronne".
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Nr dopuszczenia
MEN 161/06.

Liceum (liceum profilowane),
Technikum (technikum profilowane),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
19 Edukacja dla Bezpieczeństwa (dotyczy wyłącznie klas I)

„Żyję i działam bezpiecznie.
Edukacja dla Bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wydawnictwo „Nowa ERA”.
Nr dopuszczenia MEN 426/2012

Liceum (liceum profilowane), Technikum (technikum profilowane), Zasadnicza Szkoła Zawodowa