Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2020/2021.

Zakup prosimy dokonywać po konsultacji z nauczycielem!

Lp.PrzedmiotPodręcznikRodzaj szkoły (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)
1 Geografia

- wydawnictwo: Nowa Era; tytuł podręcznika: Oblicza geografii (zakres pod.) autor: Ewa Maria Tuz

Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

- wydawnictwo: Nowa Era tytuł podręcznika: Oblicza geografi I (zakres roz.)Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski nr. dopuszczenia MEN: 433/2012

Technikum, liceum
2 Fizyka wydawnictwo: Zamkor tytuł podręcznika: "Świat fizyki" pod redakcją Marii Fiałkowskiej nr.dopuszczenia MEN: 394/2011 Technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum
3 Chemia

wydawnictwo: Nowa Era
tytuł podręcznika:To jest chemia
autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod nr. dopuszczenia MEN: 438/2012

Technikum, szkoła zawodowa
4 Chemia

wydawnictwo: WSiP
tytuł podręcznika: Chemia po prostu
autorzy: Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk
nr. dopuszczenia MEN: 523/2012

Liceum
5 Biologia

wydawnictwo: Nowa Era

tytuł podręcznika: Biologia na czasie

autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

nr.dopuszczenia MEN: 450/2012

Technikum, liceum prawno - celne, zasadnicza szkoła zawodowa
6 Matematyka

Obowiązuje klasy I

wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Dla liceum

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy

autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

nr dopuszczenia MEN:ISBN 978-83-7594-086-2

Dla technikum

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy i rozszerzony

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1.

Zakres podstawowy i rozszerzony
autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

nr dopuszczenia MEN: ISBN 978-83-7594-089-3

Matematyka - Obowiązuje klasy od II-IV

wydawnictwo: Nowa Era
tytuł podręcznika: Matematyka Zakres podstawowy

autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
nr.dopuszczenia MEN: 378/1/2011

Technikum, liceum
7 Matematyka

wydawnictwo: Nowa Era
tytuł podręcznika: „Matematyka” Podręcznik

dla zasadniczych szkół zawodowych, część 1,

autorzy: Wojciech Babiański, Karolina Wej
nr. dopuszczenia MEN: 573/1/2012

szkoła branżowa I stopnia
8 Historia - oddziały po gimnazjum

wydawnictwo: OPERON
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Seria: Odkrywamy na nowo

autorzy: Autorzy B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak A. Roszak, M. Szymczak

nr dopuszczenia MEN: 456/2012

Technikum, szkoła branżowa I stopnia
9 Wiedza o społeczeństwie - oddziały po gimnazjium

wydawnictwo: OPERON Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Seria: Odkrywamy na nowo.

autorzy: Z. Smutek, J. Maleska,

Technikum
10 Historia (oddziały po szkole podstawowej)

Wydawnictwo WSIP, Historia zakres podstawowy, Autorzy: R. Lolo, K. Wiśniewski, M.Faszcza

Technikum
11 Historia ( oddziały po szkole podstawowej ) Wydawnictwo OPERON, Historia Szkoła branżowa I stopnia, Autorzy M. Ustrzycki, J. Ustrzycki Szkoła branżowa I stopnia
12 Bezpieczeństwo i higiena pracy (oddziały po szkole podstawowej) Wydawnictwo WSiP, Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik do kształcenia zawodowego, Autorzy: Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia
13 Język polski

Przeszłość i dziś. Literatura – język – kultura. Klasa 1, część 1 Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej (4-letnie liceum i 5-letnie technikum)

Wydawnictwo Stentor
część 1 - Starożytność. Grecja i Rzym; Starożytność. Świat Biblii; Średniowiecze
część 2 - Renesans; Barok; Oświecenie

Technikum, liceum
14 Język polski

wydawnictwo: OPERON Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, autorzy: Jolanta Kusiak

nr dopuszczenia MEN: 526/1/2012

Język polski dla szkół branzowych I stopnia autor Barbara Chuderska wydawnictwo Operon

szkoła branżowa
15 Wiedza o kulturze

wydawnictwo: Nowa Era Spółka z o.o

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum autorzy: Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak- Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska

nr dopuszczenia MEN: 449/2012

Technikum, liceum
16 Informatyka

wydawnictwo: Migra Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy autorzy: Grażyna Koba

nr dopuszczenia MEN: 536/2012

Technikum, liceum
17 Wychowanie do życia w rodzinie

wydawnictwo: Rubikon Wędrując ku dorosłości.

autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król,

Marii Ryś nr dopuszczenia MEN

Technikum, liceum
18 Język angielski

Visuin 2 lub Vision 3, Podręcznik wydawnictwa Oxford

Technikum
19 Język angielski Visuin 1, Podręcznik wydawnictwa Oxford Szkoła Branżowa
20 Język niemiecki

 Effekt; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Technikum
21 Przysposobienie Obronne (dotyczy wyłącznie klas II)

Przysposobienie obronne cz. II – Goniewicz Mariusz,
Nowak Anna, Smutek, Zbigniew Smutek,
"Przysposobienie obronne".
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Nr dopuszczenia
MEN 161/06.

Liceum (liceum profilowane),
Technikum (technikum profilowane),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
22 Edukacja dla Bezpieczeństwa (dotyczy wyłącznie klas I)

„Żyję i działam bezpiecznie.
Edukacja dla Bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wydawnictwo „Nowa ERA”.
Nr dopuszczenia MEN 426/2012

Liceum (liceum profilowane), Technikum (technikum profilowane), Zasadnicza Szkoła Zawodowa
23 Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości 1 podrecznik dla szkoły ponadpodstawowej, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Technikum
24 Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości podrecznik dla szkół branżowych I stopnia, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Szkoła Branżowa
25 Rysunek techniczny i pracownia rysunku technicznego "Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej"
Autorzy: Andrzej Figurski, Stanisław Popis. Wydawnictwo: WSiP
Technikum, Szkoła Branżowa