Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Upowszechnianie rezultatów projektów Erasmus+

17 grudnia 2019 p. Zofia Kulnianin koordynator dwóch projektów: dla uczniów „Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”(2016-2018) oraz dla nauczycieli „Kadra na językach” (2019-2020) jako beneficjent (wystawca) wzięła udział w upowszechnianiu rezultatów projektu podczas Regionalnego Spotkania Informacyjnego programu Erasmus+.

Spotkanie zorganizowano w Czudcu w PCEN-ie. Celem było promowanie możliwości i korzyści oferowanych w ramach programów unijnych oraz upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programów.
Podczas spotkania p. Zofia Kulnianin zaprezentowała film na temat rezultatów i efektów projektu ”Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”(2016-2018). Sukcesy i rezultaty projektu „Kadra na językach” zostały przedstawione dzięki prezentacji multimedialnej, która obecnie znajduje się na stronach PCEN-u w Rzeszowie.
Spotkanie w Czudcu było doskonałą inspiracją dla innych szkół, stanowiło doskonałą okazję do dzielenia się zdobytym podczas realizacji różnych projektów doświadczeniem.