Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Praktyki zawodowe w Niemczech zakończone Certyfikaty – dwujęzyczne „EUROPASSY” dla uczniów z „MECHANIKA”

Zagraniczne staże zawodowe zostały uroczyście zakończone.

Wzięło w nich udział 30 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, kształcących się w zawodach: technik mechanik CNC oraz technik pojazdów samochodowych.
Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ " Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju" nr 2020-1-PL01-KA102-080410.
Uczniowie uzyskali certyfikaty w języku niemieckim, dwujęzyczne elektroniczne Europassy potwierdzające nabyte umiejętności, będące jednocześnie potwierdzeniem odbytych staży zawodowych.
Grupa 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych doskonaliła umiejętność bieżących napraw, wymiany podzespołów napędowych i przekładniowych, wymiany oleju oraz diagnostyki klimatyzacji jak i układów elektronicznych.
Natomiast 14 uczniów z zawodu technik mechanik CNC nabyło umiejętności obsługi i programowania maszyn CNC oraz skonstruowali elektryczny pojazd e-buggy. Zajęcia praktyczne odbywali w Schkeuditz w firmie Gut-Wehlitz.
Zajęcia nadzorowali niemieccy trenerzy, nauczyciele prowadzili w języku angielskim, co stanowi dodatkowy atut szkolenia. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzyć wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych oraz nabyć nowych umiejętności językowych, które z pewnością wykorzystają podczas egzaminów zawodowych i maturalnych. W czasie wolnym od zajęć uczniowie zwiedzili Lipsk, Berlin oraz Drezno.
Opiekunami grupy byli: Dorota Łyczakowska, Anna Dziankowska, Krzysztof Złonkiewicz, Piotr Drabik, Artur Tutka i Leszek Kobyliński.
Koordynator projektu: Wiesław Zięba.