Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik teleinformatyk

1. Technik teleinformatyk (90 pkt): Zajmuje się prowadzeniem diagnostyki i utrzymywaniem sieci teleinformatycznych, odpowiada za efektywne wykorzystanie zasobów systemów teleinformatycznych, podejmuje działania zmierzające do rozwoju i optymalizacji systemów teleinformatycznych, zapewnia doradztwo techniczne związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych. Klasy w zawodzie technik teleinformatyk objęte są patronatem ogólnopolskiej firmy telekomunikacyjnej EXATEL S.A.

2. Innowacje w ramach kierunku:
• fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”.
• dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
• programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C.w trakcie nauki uczeń bierze udział w zajęciach innowacyjnych: Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C.
• Cyberbezpieczeństwo.
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
• INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
4. Dodatkowe umiejętności:
• Bezpieczeństwo sieci komputerowych
• Tworzenie i testowanie aplikacji
5. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)

6. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• budowy i eksploatacji przewodowych mediów transmisyjnych opartych o kable miedziane i światłowodowe;
• budowy i eksploatacji bezprzewodowych mediów transmisyjnych w sieciach lokalnych i rozległych;
• montażu i uruchamianiu urządzeń teletransmisyjnych;
• montażu i uruchamianiu urządzeń telefonii analogowej i cyfrowej z wykorzystaniem sieci Internet;
• budowy i eksploatowaniu sieci komputerowych;
• administrowania systemami operacyjnymi komputerów;
• transmisji danych cyfrowych;
• przetwarzania sygnałów.
7. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
• firmach montujących i sprzedających komputery;
• organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
• firmach będących dostawcami usług internetowych;
• firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
• różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
• firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
• firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.