Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk: to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki. Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz łatwo stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji.

Informacja dodatkowe

W trakcie nauki uczeń bierze udział w zajęciach innowacyjnych: Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C, ponadto realizuje rozszerzony program z matematyki oraz z fizyki albo informatyki (do wyboru). Klasy w zawodzie technik teleinformatyk objęte są patronatem ogólnopolskiej firmy telekomunikacyjnej EXATEL S.A.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.
 • Kwalifikacja 2: EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. budowy i eksploatacji przewodowych mediów transmisyjnych opartych o kable miedziane i światłowodowe;
 2. budowy i eksploatacji bezprzewodowych mediów transmisyjnych w sieciach lokalnych i rozległych;
 3. montażu i uruchamianiu urządzeń teletransmisyjnych;
 4. montażu i uruchamianiu urządzeń telefonii analogowej i cyfrowej z wykorzystaniem sieci Internet;
 5. budowy i eksploatowaniu sieci komputerowych;
 6. administrowania systemami operacyjnymi komputerów;
 7. transmisji danych cyfrowych;
 8. przetwarzania sygnałów.

Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 2. firmach montujących i sprzedających komputery;
 3. organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 4. firmach będących dostawcami usług internetowych;
 5. firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 6. różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
 7. firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 8. firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)