Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik teleinformatyk

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

 • Kwalifikacja 1 - EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.
 • Kwalifikacja 2 - EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 1. język polski,
 2. matematyka,
 3. fizyka,
 4. informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki

Patronat ogólnopolskiej firmy telekomunikacyjnej - EXATEL S.A.

Innowacja: Programowanie Mikrokontrolerów AVR w języku C

Technik teleinformatyk - to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki. Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz łatwo stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji.

Technik teleinformatyk znajduje zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej
 • firmach montujących i sprzedających komputery
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe