Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w systemy elektroniczne i nowoczesne technologie. Zaletą kierunku jest dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej.

Informacja dodatkowe

W trakcie nauki uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz podczas praktyk zawodowych, a ponadto realizuje rozszerzony program z matematyki oraz z fizyki albo geografii (do wyboru). Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
 2. Kwalifikacja 2: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym;
 2. prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 3. wykonywania oceny stany technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
 4. dobierania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
 5. obsługi i naprawy pojazdu samochodowego i jego zespołów;
 6. organizowania i nadzorowania procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym;
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • stacjach kontroli pojazdów;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)