Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik pojazdów samochodowych

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

 • Kwalifikacja 1 - MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
 • Kwalifikacja 2 - MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  lub
 • Kwalifikacja 1 - MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 • Kwalifikacja 2 - MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki.

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, naszpikowanych elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku jest dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m.in. podstaw konstrukcji maszyn, konstrukcji pojazdów samochodowych, podstawy diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych , budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w klasie I, II i III w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz podczas miesięcznej praktyki zawodowej w klasie trzeciej.

Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych obejmują:

 • posługiwanie się oprogramowaniem specjalistycznym,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie oceny stany technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
 • dobieranie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdu samochodowego i jego zespołów,
 • organizowanie i nadzorowanie procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach kontroli pojazdów
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.