Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik mechanik

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

  • Kwalifikacja 1 - MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
  • Kwalifikacja 2 - MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

lub

  • Kwalifikacja 1 - MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających. NOWOŚĆ
  • Kwalifikacja 2 - MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki.

Technik mechanik jest zawodem, w którym kształcimy od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Przemysł maszynowy to ciągle rozwijająca się gałąź gospodarki.

Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych zawodów. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.