Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik mechanik

Technik mechanik Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest olbrzymi. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych zawodów. Mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

Informacja dodatkowe

W trakcie nauki będzie realizowana rozszerzony program z matematyki oraz z fizyki albo informatyki (do wyboru). Możliwość zrobienia kursu spawacza.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 2. Kwalifikacja 2: MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. montażu maszyn i urządzeń,
 2. obsługi maszyn i urządzeń,
 3. organizacji procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 4. nadzorowania przebiegu produkcji,
 5. przygotowywania konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki,
 6. wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
 7. przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki,
 8. wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 1. zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
 2. warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
 3. firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;
 4. warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
 5. specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)