Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik informatyk

1. Technik informatyk (100 pkt): Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali, bieżąca aktualizacja oprogramowania, obsługa i administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi, zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania oraz wdrażanie nowych programów.

2. Innowacje w ramach kierunku:
• fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”.
• dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
RoBoTiConX - programowanie gier komputerowych i robotów z wykorzystaniem interaktywnych aplikacji, narzędzi multimedialnych i różnych języków programowania,
• CISCO Networking Academy
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
4. Dodatkowe umiejętności:
• Programowanie w języku Python
• Bezpieczeństwo systemów komputerowych
5. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)
6. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• konfiguracji, dobierania podzespołów i montażu z nich komputera;
• przygotowania do pracy systemów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym;
• wykonywania projektów okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej;
• projektowania i wykonywania modernizacji lokalnej sieci komputerowej;
• administrowania zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej;
• projektowania i wykonywania stron internetowych, sklepów internetowych i systemów zarządzania treścią;
• administrowania aplikacjami i witrynami internetowymi;
• projektowania i tworzenia bazy danych;
7. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:
• firmach specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego;
• przedsiębiorstwach operatorów i dostawców usług internetowych;
• firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego;
• zakładach serwisowych;
• telekomunikacji;
• mediach;
• urzędach;
• bankach;