Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

  • Kwalifikacja 1 - AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
  • Kwalifikacja 2 - AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki.

Innowacja: Architektura informacji

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dobiera procesy i ustala parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania. Jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.