Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Informacja dodatkowe:

W trakcie nauki uczeń realizuje rozszerzony program z matematyki oraz z fizyki albo geografii (do wyboru).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
 2. Kwalifikacja 2: PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dobierania procesów i ustalania parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich;
 • eksploatacji cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących;
 • komputerowego łamania tekstu;
 • korygowania kolorów w plikach graficznych i dopasowania wymiarów dostarczonych materiałów;
 • wykonywania publikacji w Internecie wszelkiego rodzaju projektów multimedialnych z wykorzystaniem właściwego oprogramowania;
 • wykonywania projektów ulotek, prospektów, grafiki gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie zatrudnienie w:

 • drukarniach;
 • agencjach reklamowych;
 • firmach wydawniczych;
 • firmach tworzących strony internetowe;
 • firmach zajmujących się grafiką komputerową;

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)