Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Informacja dodatkowe

W trakcie nauki będzie realizowana innowacja pn. „Świat Arduino - programowanie mikrokontrolerów”, a ponadto rozszerzony program z matematyki oraz z fizyki albo informatyki (do wyboru).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 2. Kwalifikacja 2: ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
 • serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
 • organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne,
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat), a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów.

Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 • w specjalistycznych placówkach handlowych.
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)