Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik elektronik

Uzyskane w trakcie kształcenia kwalifikacje zawodowe:

 • Kwalifikacja 1 - EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 • Kwalifikacja 2 - EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki.

Innowacja: Świat Arduino - programowanie mikrokontrolerów.

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują na absolwenta dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Głównym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Elektronik zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może również zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, eksploatacji urządzeń elektronicznych
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego
 • w specjalistycznych placówkach handlowych

Możliwość uzyskania uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat).