Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Technik automatyk

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

  • Kwalifikacja 1 - EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
  • Kwalifikacja 2 - EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki.

Technik automatyk - to zawód, który daje szansę na zdobycie ciekawej pracy. Automatyk to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Automatyk może pracować zarówno w małej, jak i dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł mechaniczny, spożywczy, energetyczny, samochodowy, budowlany lub medyczny.

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik automatyk jest przygotowanie szeroko wykształconej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwacją i diagnostyką oraz naprawą instalacji automatyki przemysłowej.

Technik automatyk jest nowoczesnym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w sierpniu 2016 roku. W roku szkolnym 2018/2019 pierwsi uczniowie naszej szkoły rozpoczną naukę na tym profilu. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w Polsce, które będą prowadzić kształcenie w tym zawodzie.

Technik automatyk znajduje zatrudnienie w:

  • zakładach przemysłowych przy konserwacji i naprawie instalacji automatyki przemysłowej
  • firmach instalujących układy automatyki
  • warsztatach naprawy sprzętu automatyki
  • specjalnych placówkach handlujących urządzeniami automatyki

Możliwość uzyskania uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat).

Kształcenie zawodowe w klasie Technik Automatyk odbywało się będzie w nowoczesnych zakładach pracy produkujących i wykorzystujących urządzenia automatyki: