Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Ślusarz

Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych, cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania, utrzymanie urządzeń i sprzętu w stałej gotowości i sprawności technicznej.

Informacje dodatkowe
Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ponadto absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
  • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania połączeń;
  • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:
- administracji domów mieszkalnych,
- firmach i warsztatach usługowych,
- zakładach przemysłowych,
- dużych domach handlowych,
- stacji obsługowo-naprawczych samochodów.