Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Mechanik pojazdów samochodowych

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji obecnie produkowanych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy wskazanych przez szkołę /młodociani pracujący/ oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • Warsztatach samochodowych.
 • Stacjach diagnostycznych.
 • Zakładach pracy posiadających własne warsztaty samochodowe.
 • Zakładach utrzymujących transport wewnętrzny.
 • Firmach handlowych związanych z motoryzacją i elektrotechniką.

Kierunek ten jest, w przypadku osób które zamierzają nadal się kształcić, doskonałym punktem wyjścia do zawodu technika pojazdów samochodowych.