Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik monter maszyn i urządzeń to zawód, w którym absolwent wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Informacja dodatkowe

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ponadto, kierunek ten jest, w przypadku osób, które zamierzają nadal się kształcić, doskonałym punktem wyjścia do zawodu technika mechanika. Możliwość uzyskania uprawnień spawacza. 

Jest to oferta adresowana do absolwentów po szkole podstawowej. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. MEC.03. Montaż i obsługa i maszyn i urządzeń.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. prowadzenia pojazdów samochodowych;
 2. wykonywania podstawowych operacji ślusarskich;
 3. instalowania, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń;
 4. wykonywania i naprawiania typowych części maszyn;
 5. przeprowadzania przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń;
 6. wykonywania prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń;
 7. kontrolowania maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych.

Mechanik monter maszyn i urządzeń znajdzie zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
 2. firmach usługowo-naprawczych;
 3. warsztatach mechanicznych;
 4. firmach zajmujących się diagnostyką maszyn;
 5. działach gospodarki, zajmują się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)