Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

  • MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Przedmioty punktowane na świadectwie:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych a także w innych działach gospodarki, zajmują się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Zawód poszukiwany na rynkach pracy. Umożliwia również samozatrudnienie, czyli otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego.