Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Kierowca mechanik

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

  AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

Przedmioty punktowane na świadectwie:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Kierowca mechanik - jest bardzo poszukiwanym na rynku zawodem i daje gwarancję uczniom po ukończeniu szkoły na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w Branżowej Szkole I Stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

Umiejętności naszego absolwenta:

 • prowadzenie pojazdów samochodowych
 • wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
 • wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
 • ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik
 • praca na stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.