Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Branżowa Szkoła I Stopnia

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, a po zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Następnie może uzyskać wykształcenie średnie, gdy ukończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych i tytuł technika, po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pozostałych kwalifikacji wymaganych dla danego zawodu i zdaniu egzaminów z tych kwalifikacji.