godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:
• E.2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych,
• E.9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej,
• E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Technik telekomunikacji świadczy usługi ukierunkowane na montowanie, uruchamianie, konfigurowanie i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisję danych i analizę ruchu w sieciach cyfrowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, cyfrowych systemów transmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy telekomunikacyjne oraz firmach świadczących usługi telekomunikacyjne (budowa, eksploatacja i utrzymanie systemów i sieci telekomunikacyjnych).

Technik telekomunikacji należy do grupy poszukiwanych zawodów. Może znaleźć zatrudnienie w wielu obszarach rynku pracy, takich jak: świadczenie usług z zakresu montażu, uruchamiania, konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisji danych i inżynierii ruchu w sieciach cyfrowych oraz produkcji elementów linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

    bip2