godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Technik teleinformatyk - to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki. Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz łatwo stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji.

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

1. język polski
2. matematyka
3. fizyka
4. informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki

Technik teleinformatyk znajduje zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej
• firmach montujących i sprzedających komputery
• organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne
• firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych
• różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych
• firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
• firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe

    bip2