godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

• M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
• M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
• M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku jest dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m.in. podstaw konstrukcji maszyn, konstrukcji pojazdów samochodowych, podstawy diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych , budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w klasie I, II i III w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz podczas miesięcznej praktyki zawodowej w klasie trzeciej.

Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych obejmują:
• posługiwanie się oprogramowaniem specjalistycznym,
• prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
• wykonywanie oceny stany technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
• dobieranie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
• obsługiwanie i naprawianie pojazdu samochodowego i jego zespołów,
• organizowanie i nadzorowanie procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
• stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• stacjach kontroli pojazdów,
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
• instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym,
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

    bip2