godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:
• M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
• M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
• M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (Nowość) *

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.

Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych zawodów. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

    bip2