godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:
• E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
• E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
• E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych.
Technik informatyk wykonuje projekty okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu.
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe.

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

    bip2