godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

• E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
• E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyk

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, eksploatacji urządzeń elektronicznych
• warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki
• firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku
• warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego
• w specjalistycznych placówkach handlowych

    bip2