godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha

    Technikum to typ szkoły, w której młody człowiek oprócz wiedzy ogólnokształcącej zdobędzie umiejętności pozwalające nauczyć się upragnionego zawodu oraz uzyskać niezbędną wiedze teoretyczną z zakresu wykonywanego w przyszłości zawodu. Kształcenie ogólne przygotowuje do zdawania matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki. Maturę zdaje się po 4. latach nauki zaś kwalifikacje zawodowe uzyskuje się stopniowo począwszy od semestru zimowego w klasie trzeciej. Ukończenie technikum daje szerokie możliwości wyboru dalszej drogi edukacji lub pracy. Po zdaniu egzaminów maturalnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

Absolwenci naszego Technikum we wszystkich oferowanych zawodach są poszukiwani na rynku pracy i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Szkoła kształci w następujących zawodach :

Opis poszczególnych zawodów  można znaleźć z odnośniku Technikum nr 2

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym uczniowie techników i zasadniczej szkoły zawodowej zdają  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest to bardzo pozytywne dla zdających, gdyż ten ważny egzamin zdają w macierzystej szkole i nie są narażeni na dodatkowe utrudnienia.

ZSTiO znajduje się w samym centrum Jarosławia, dzięki temu uczniowie dojeżdżający spoza miasta nie maja kłopotów z dotarciem do szkoły.

 

    bip2