godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

  • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Przedmioty punktowane na świadectwie:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizująca proces obróbki materiału według wprowadzonego do układu sterowania programu. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń pozwala to znacznie przyspieszyć proces obróbki oraz osiągnąć bardzo dużą jakość i powtarzalność wykonywania precyzyjnych elementów. Parametrów takich w żaden sposób nie można było osiągnąć metodami obróbki konwencjonalnej. Cechy te spowodowały że obrabiarki konwencjonalne zostały całkowicie wyparte przez urządzenia numeryczne. Obrabiarki CNC pozwalają na zaprojektowanie i zoptymalizowanie określonego elementu na ekranie komputera a wykonaniem części zajmie się już obrabiarka sterowana numerycznie. Obrabiarki numeryczne są stosowane w przemyśle mechanicznym, samochodowym, lotniczym, drzewiarskim itp. Więc praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W związku z tak dużym wykorzystaniem obrabiarek CNC potrzebni są pracownicy potrafiący obsługiwać te nowoczesne maszyny. Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn numerycznych są więc poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Operator maszyn sterowanych numerycznie to elitarny zawód, wysokopłatny i poszukiwany w każdej branży, szczególnie tych związanych z Doliną Lotniczą i przemysłem lotniczym.

W ramach zajęć uczeń zdobywa umiejętności z zakresu:

• technologii obróbki skrawaniem

• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji M.19

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

    bip2