godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:
• M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji obecnie produkowanych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy wskazanych przez szkołę /młodociani pracujący/ oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• użytkowania pojazdów samochodowych,
• diagnozowania pojazdów samochodowych,
• naprawiania pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
• Warsztatach samochodowych.
• Stacjach diagnostycznych.
• Zakładach pracy posiadających własne warsztaty samochodowe.
• Zakładach utrzymujących transport wewnętrzny.
• Firmach handlowych związanych z motoryzacją i elektrotechniką.

Kierunek ten jest, w przypadku osób które zamierzają nadal się kształcić, doskonałym punktem wyjścia do zawodu technika pojazdów samochodowych.

    bip2