godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:
• M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,

Przedmioty punktowane na świadectwie:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych a także w innych działach gospodarki, zajmują się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Zawód poszukiwany na rynkach pracy. Umożliwia również samozatrudnienie, czyli otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego.

    bip2