godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Kierowca mechanik - jest bardzo poszukiwanym na rynku zawodem i daje gwarancję uczniom po ukończeniu szkoły na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w Branżowej Szkole I Stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Przedmioty punktowane na świadectwie:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Umiejętności naszego absolwenta:
• prowadzenie pojazdów samochodowych
• wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
• wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
• ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie:
• w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik
• praca na stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

    bip2