godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki
- Elektromechanik pojazdów samochodowych,
- Mechanik monter maszyn i urządzeń,
- Mechanik pojazdów samochodowych,
- Kierowca mechanik,

 

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, a po zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Następnie może uzyskać wykształcenie średnie, gdy ukończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych i tytuł technika, po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pozostałych kwalifikacji wymaganych dla danego zawodu i zdaniu egzaminów z tych kwalifikacji.

    bip2