godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk - to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki. Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz łatwo stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji.

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

1. język polski
2. matematyka
3. fizyka
4. informatyka

Realizujemy rozszerzony program z geografii, fizyki albo informatyki

Technik teleinformatyk znajduje zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej
• firmach montujących i sprzedających komputery
• organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne
• firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych
• różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych
• firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
• firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe


 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kierowca mechanik

Kierowca mechanik - jest bardzo poszukiwanym na rynku zawodem i daje gwarancję uczniom po ukończeniu szkoły na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w zasadniczej szkole zawodowej uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Przedmioty punktowane na świadectwie:
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka

Umiejętności naszego absolwenta:
• prowadzenie pojazdów samochodowych
• wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
• wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
• ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie:
• w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik
• praca na stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

 

Operator obrabiarek skrawających

 

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

  • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Przedmioty punktowane na świadectwie:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizująca proces obróbki materiału według wprowadzonego do układu sterowania programu. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń pozwala to znacznie przyspieszyć proces obróbki oraz osiągnąć bardzo dużą jakość i powtarzalność wykonywania precyzyjnych elementów. Parametrów takich w żaden sposób nie można było osiągnąć metodami obróbki konwencjonalnej. Cechy te spowodowały że obrabiarki konwencjonalne zostały całkowicie wyparte przez urządzenia numeryczne. Obrabiarki CNC pozwalają na zaprojektowanie i zoptymalizowanie określonego elementu na ekranie komputera a wykonaniem części zajmie się już obrabiarka sterowana numerycznie. Obrabiarki numeryczne są stosowane w przemyśle mechanicznym, samochodowym, lotniczym, drzewiarskim itp. Więc praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W związku z tak dużym wykorzystaniem obrabiarek CNC potrzebni są pracownicy potrafiący obsługiwać te nowoczesne maszyny. Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn numerycznych są więc poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Operator maszyn sterowanych numerycznie to elitarny zawód, wysokopłatny i poszukiwany w każdej branży, szczególnie tych związanych z Doliną Lotniczą i przemysłem lotniczym.

W ramach zajęć uczeń zdobywa umiejętności z zakresu:

• technologii obróbki skrawaniem

• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji M.19

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

    bip2