godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

        Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań. Przedsięwzięcie to organizowane było przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A. Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą sprawował Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska. W pierwszym etapie Kuratoria Oświaty typowały placówki ze swojego województwa, które w sposób szczególny zasługują na nominację do tytułu „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Taki zaszczyt otrzymało Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, które było nominowane w kategorii „technikum lub szkoła zawodowa”. Następnie szkoła oceniana była przez zespół ekspertów odpowiedzialnych za ocenę prezentacji i wytypowanie zwycięzców. Skład KZK to 12 osób – 4 osoby wyspecjalizowane w określonej grupie placówek oraz eksperci dodatkowi z różnych specjalizacji o uznanym dorobku naukowym i praktycznym. W kategorii „technikum lub szkoła zawodowa” w województwie podkarpackim wygrało Technikum nr 2 w ZSTiO w Jarosławiu zdobywając „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji” Innowacyjna Szkoła 2017/2018. Szkoła została doceniona również pod względem stosowania nowych technologii i uzyskała Wyróżnienie Specjalne „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji” Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku. Nagrody wręczone zostały 24 listopada 2017r. w trakcie II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji na targach w Kielcach.

    bip2