godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących już od 2004 roku prowadzi aktywną wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. Dzięki niej co roku uczniowie szkoły mają możliwość wyjazdu do Niemiec. Przez dwa lata od 2006 do 2007 w wymianie uczestniczyli również uczniowie ze Słowacji. Od 2007 roku do współpracy aktywnie włączyła się również szkoła partnerska z Walii. Dzięki współpracy z w/w szkołami zrealizowano dwa unijne niemieckojęzyczne projekty Comeniusa.

Dzięki długoletniemu partnerstwu ZSTiO ze szkołą w Niemczech nasze placówki zyskały europejską jakość kształcenia również m.in. poprzez ją poprzez zastosowanie nowych technologii w nauczaniu (komputery, iPody, notebooki, kamery, aparaty fotograficzne). Coroczne uczestnictwo młodzieży w wymianie powiększyło krąg ich zainteresowań, osobistych doświadczeń o wiedzę na temat naszych państw, wspomogło procesy przystosowania się do nowych warunków życia w zjednoczonej Europie, zwiększyło motywacje do nauki języka niemieckiego, doskonaliło proces komunikacji językowej. Dzięki wymianie młodzież poznała również systemy kształcenia w Polsce i Niemczech, mogła zdefiniować nie tylko podobieństwa między nimi, ale i różnice.

Od 2004 roku nastąpiła poprawa jakości kształcenia w zakresie języka niemieckiego zarówno w polskiej jak i niemieckiej szkole. Stosowanie poprawnego języka niemieckiego na bilingwalnej platformie okazało się wyzwaniem także dla uczniów niemieckich. W szkole polskiej zdawalność na egzaminie maturalnym od 2004 roku wynosi 100% . Poziom osiąganych przez uczniów wyników jest wysoki. Duża część uczących się po zakończeniu podejmuje studia na kierunku germanistyka. Realizacja projektów polsko-niemieckich umożliwiła wzbogacenie bazy obydwu szkół poprzez zakup laptopów, kolumn, aparatów fotograficznych, kamer czy 10 noteboków. Uczniowie niemieccy, żeby móc wziąć udział w partnerstwie i pracować na wspólnej platformie, założyli własną nawet firmę uczniowską.

Długoletnia wymiana młodzieży zacieśniła współpracę z instytucjami lokalnymi np. ze Domem Dziecka w Jarosławiu, Przedszkolem Nr 4 w Jarosławiu, Starostwem Powiatowym w Jarosławiu, Starostwem Powiatowym w Schönebeck, Biurem Turystycznym w Magdeburgu, Urzędem Miasta Jarosławia, Wydziałem Promocji Miasta Jarosławia, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Kolping, Muzeum Miasta Jarosławia, Hutą Szkła Owens Illinois Poland, Zakładami LU Polska i innymi szkołami ponadgimnazjalnymi w mieście (np. wypożyczenie sali sportowej ).

Dzięki akcji charytatywnej prowadzonej w ramach wymiany doposażono Dom Dziecka i Przedszkole nr 4 w Jarosławiu.

Historia wymiany polsko -niemieckiej w ZSTiO- wersja tabelaryczna

czerwiec 2004 -nawiązanie współpracy za szkołą partnerską w Niemczech (Schönebeck)

2004- wizyta przygotowawcza w szkole partnerskiej w Niemczech (Socrates Comenius)

2004 -utworzenie wspólnie z partnerem niemieckim internetowej bilingwalnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego www.jasobak.de

październik 2004- nawiązanie współpracy z nauczycielami za Noordport College w Holandii (Groningen), wizyta nauczycieli holenderskich w Polsce, opracowanie wspólnego wniosku również z partnerem niemieckim(z powodu niedotrzymania terminu ze strony holenderskiej - nie złożony w terminie)

2005- zredagowanie i realizacja niemieckojęzycznego projektu unijnego Socrates Comenius z partnerem niemieckim - "JaSoBak"

2005- wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w ramach projektu Socrates- Comenius

2006-nawiązanie współpracy z nauczycielem j. niemieckiego ze szkoły zawodowej na Słowacji(Poprad)

2006- wizyta partnera niemieckiego w Polsce, podpisanie między starostą Schönebeck Kreis, Starostą Jarosławskim i dyrektorami szkół w Polsce i Niemczech tzw. " Partnerschaftsvertrag über die Schulpartnerschaft" o współpracy szkół

2007 - wizyta robocza z partnerem niemieckim na Słowacji, opracowanie wspólnego niemieckojęzycznego wniosku Comeniusa (odrzucony)

2007- wyjazd młodzieży polskiej do Niemiec

2007- nawiązanie współpracy z nauczycielem języka niemieckiego w Walii

styczeń 2008- wizyta przygotowawcza z partnerem niemieckim w Walii, przygotowanie niemieckojęzycznego wniosku Comeniusa (Comenius)

2008- wizyta grupy niemiecko-walijskiej w Polsce

2009- przyjazd grupy niemieckiej do Polski

2009- wizyta grupy polskiej w Niemczech

2009-2011- opracowanie i realizacja niemieckojęzycznego partnerskiego projektu Comeniusa z Niemcami i Walią "Mit uns Deutsch lernen"

2010- zakup notebooków dla uczniów, dzięki którym mogą oni uczyć się języka niezależnie od miejsca i czasu, są szansą wyrównania różnic edukacyjnych dla uczniów pochodzących z terenów zagrożonych dużym bezrobociem i terenów wiejskich, z których pochodzą uczniowie naszej szkoły

2009- wyjazd grupy polskiej młodzieży do Niemiec- spotkanie z partnerem niemieckim i walijskim w ramach projektu Comenius

2011- wyjazd grupy młodzieży do Niemiec- spotkanie z partnerem niemieckim w ramach projektu Comenius

2011- zakończenie trójstronnego projektu unijnego Comenius w Polsce- spotkanie trzech grup młodzieży i nauczycieli z Polski, Niemiec i Walii

2012- wyjazd grupy polskiej młodzieży do Niemiec w ramach wymiany. Wizytę dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

2014- wyjazd grupy młodzieży polskiej do Niemiec (09.-13.06.2014)- JUBILEUSZ 10-LECIA WYMIANY. Wizytę dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

2014- wrzesień - wizyta nauczycieli niemieckich w Polsce w ramach jubileuszu 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej

 pnwm logo

Historię wymiany polsko-niemieckiej można też oglądać w postaci prezentacji Power-Point wykonanych przez uczniów ZSTiO w Jarosławiu.

 

Film1 -  zobacz

Film2 -  zobacz

wymiana 2011 maj - zobacz

    bip2