godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

W trakcie odbywających się w naszej szkole w marcu konkursów tj. „Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej” i „Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada”” dla opiekunów uczestników został przygotowany wykład pt. ”Dyskryminacja w szkole”. Nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli możliwość zapoznania się
z założeniami projektu „Szkoła Równego Traktowania”, zagadnieniem dyskryminacji oraz prawodawstwem krajowym i oświatowym dotyczącym działań antydyskryminacyjnych. Wykład był również kanwą dla słuchaczy do wymiany poglądów i podzieleniem się własnymi doświadczeniami w tej materii. Poruszono problemy m.in. hejtowania i sekstingu w sieci, braku znajomością prawa przez młodzież, wpływu mediów na szerzenie się dyskryminacji
w szkołach.

W wykładzie wykorzystano film Dyskryminacja nie/w naszej szkole”, który jest efektem projektu Akademia Aktywności Społecznej zrealizowanego w ramach programu Szkoła Równego Traktowania. Został on nakręcony przez V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w wykładzie.

    bip2