godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

 tomaszewski adam

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adam Tomaszewski

 

skobylko lucjan          ostrowska agata

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Lucjan Skobyłko

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Agata Ostrowska

 

 

 Kadra nauczycielska

 

KADRA PEDAGOGICZNA
Tomaszewski Adam Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Ostrowska Agata Nauczyciel języka polskiego
Skobyłko Lucjan Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Czyż Joanna Pedagog szkolny
Baran Ireneusz Nauczyciel fizyki
Baran Paulina Nauczyciel języka angielskiego
Bednarz Małgorzata Nauczyciel języka polskiego, wok
Benesz Monika Nauczyciel języka angielskiego
Bereza Jadwiga Nauczyciel historii, wos, języka niemieckiego
Biały Janusz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
ks. Biernat Paweł Nauczyciel religii
Bulińska Agnieszka Nauczyciel wychowania fizycznego
Czerkas Krzysztof Nauczyciel wychowania fizycznego
Czerkas Magdalena Nauczyciel geografii
Czyż Piotr Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Dębicki Robert Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Drabik Piotr Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Folwarczny Andrzej Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Fudali Monika Nauczyciel bibliotekarz
Gęsiorska Izabela Nauczyciel języka angielskiego
Gilowski Mariusz Nauczyciel wychowania fizycznego
Gołąb Anna Nauczyciel matematyki
Górecki Adam Nauczyciel języka angielskiego
Grzesik Łukasz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Guziewicz Grzegorz Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa
Hołowacz Marek Nauczyciel matematyki
Hołówka Jadwiga Nauczyciel historii, wos
Jagielik-Waleszczyńska Bogumiła Nauczyciel religii
Kaplita Marzena Nauczyciel religii
Kobyliński Leszek Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Korecki Damian Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Krasicka Danuta Nauczyciel historii, geografii, wos
Kubas Renata Nauczyciel języka angielskiego
Kulnianin Zofia Nauczyciel języka niemieckiego
Kutyła Wiesław Nauczyciel wychowania fizycznego
Ledwos Dariusz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Łopuszyńska Anna Nauczyciel języka niemieckiego
Łyczakowska Dorota Nauczyciel matematyki, fizyki
ks. Majder Krzysztof Nauczyciel religii
Okarmus Marek Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Ospelt Aneta Nauczyciel biologii
Ożyło Andrzej Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Pietluch Sylwia Nauczyciel języka angielskiego
Pietruch Maria Nauczyciel języka polskiego
Pilek Beata Nauczyciel matematyki, przedmiotów zawodowych
Pióro Anna Nauczyciel języka angielskiego
Poczekajło Agnieszka Nauczyciel matematyki
Podobińska Agnieszka Nauczyciel języka polskiego
Porczak Robert Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Przystasz Piotr Nauczyciel wychowania fizycznego
Pszon-Ziegelheim Anna Nauczyciel języka angielskiego
Puszkarz Janusz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Rosiak Anna Nauczyciel fizyki
Różańska Dorota Nauczyciel wychowania fizycznego
Ruman Anna

Nauczyciel przedsiębiorczości

Rydzik Monika Nauczyciel języka niemieckiego
Skawina Dariusz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Skiba Dariusz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Skupień Mariusz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Szewczyk Wiesław Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Telichowska Aleksandra Nauczyciel bibliotekarz
Telichowski Grzegorz Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Turoń Tomasz Nauczyciel wychowania fizycznego
Tutka Artur Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Warecki Przemysław Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Wiśniowska Marta Nauczyciel matematyki
Zając Anna Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zarychta Joanna Nauczyciel języka polskiego, wok
Zięba Wiesław Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Żołyniak Krzysztof

Kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

 

    bip2