Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

„Wspieranie uczniów w wyborach edukacyjno – zawodowych”

Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować.

Warto wyznaczyć sobie cel bądź cele, do których będziemy dążyć. Zanim to jednak nastąpi, należy poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości.
W tym duchu w ZSTiO w Jarosławiu zostały zorganizowane w klasach maturalnych zajęcia, które przeprowadził pan Arkadiusz Nepelski – doradca zawodowy, trener personalny.
Głównym celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru i planowania kariery zawodowej, pomoc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, biorąc pod uwagę zainteresowania i predyspozycje zawodowe ucznia oraz aktualną sytuację na rynku pracy. Uczniowie mieli możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, a także określenia własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych wypełniając różne testy i kwestionariusze.