Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki
 • Start
 • Aktualności
 • Uprawnienia spawacza TIG i MAG I, II i III stopnia - kolejna edycja, projekt PSnZ

Uprawnienia spawacza TIG i MAG I, II i III stopnia - kolejna edycja, projekt PSnZ

Na wakacjach 2015 roku (nie wiem konkretnie jaki miesiąc) będzie możliwość zrealizowania bezpłatnych kursów z uprawnień spawacza metodą TIG i MAG I, II i III stopnia w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców.

2. Szkoła opłaca:

 • koszt kursu (200 godzin teoretycznych i praktycznych),
 • dojazd z Jarosławia na miejsce kursu i powrót do Jarosławia (25 dni kursów po 8 godzin zegarowych),
 • badania lekarskie,
 • odzież ochronną,
 • wyżywienie (ciepły posiłek oraz kawa i herbata w każdym dniu kursu),
 • opłatę egzaminacyjną,
 •  wydanie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów ukończenia kursu (dokumenty certyfikujące obejmą Polskę, UE i prawdopodobnie USA i Australię),
 • materiały szkoleniowe (skrypty, notes, długopis itp)

Łączny koszt kursu wynosi w granicach 4500 zł i jest całkowicie opłacony ze środków UE w ramach POKL, uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z kursem.

3. Wymagania:

Kandydaci ze względu na Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U z dn. 19 maja nr 40 poz. 470) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1990 r. nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami) jak również przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych powinni spełniać następujące warunki:

 • - mieć ukończone 18 lat w chwili zdawania egzaminu (data egzaminu uzależniona będzie od wyników rekrutacji uczniów)
 • - wykształcenie co najmniej podstawowe
 • - zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie spawacza
 • - zainteresowanie techniczne
 • - w przypadku chęci realizacji III stopnia TIG i MAG wszyscy chętni muszą mieć ukończony II stopień, a w przypadku woli realizacji II stopnia muszą mieć ukończony I stopień,
 • - przejść procedurę rekrutacji zgodną z Regulaminem Rekrutacji projektu,
 • - w dniu rekrutacji kandydat musi być uczniem ZSTiO w Jarosławiu

4. Grupa docelowa:

Kurs przeznaczony dla zawodów:

technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, elektromechanik

 • na I stopień uprawnień spawacza metodą TIG i MAG przewidziano - 15 uczniów,
 • na II stopień uprawnień spawacza metodą TIG i MAG przewidziano - 20 uczniów,
 • na I stopień uprawnień spawacza metodą TIG i MAG przewidziano - 6 uczniów.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się najprawdopodobniej w miesiącu czerwcu 2015 roku

Bardzo proszę aby podczas rekrutacji na poszczególne kursy zgłaszały się osoby na 100% chętne. W przypadku rezygnacji przez ucznia w trakcie szkolenia z kursu uczeń zgodnie z Regulaminem Rekrutacji poniesie koszt kursu. Uczeń ma prawo opuścić 20% zajęć bez usprawiedliwienia (40 godzin - 5 dni szkolenia).

Uprawnienia spawacza to dodatkowy zawód dla Was. Wykorzystajcie to.