Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

„Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy”

„Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy” nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-063313 kwota dofinasowania około 56698.00 EUR

 

Projekt będzie trwał 12 miesięcy od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r.

Program obejmie uczniów z 4 kierunków w naszej szkole takich jak: technik automatyk, elektronik, teleinformatyk i informatyk. Będą to dwie grupy po ośmiu uczniów z każdego kierunku. Staże odbędą się w marcu 2020r. w dwóch grupach po 16 uczniów przez okres 2 tygodni.
Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy UE oraz wspieranie właściwych postaw i umiejętności uczestników poprzez poznanie nowych technologii wykorzystywanych w zawodach, niedostępnych w warunkach praktyki odbywanej na rynku lokalnym. Da możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych zastosowaniach oraz poszerzenie swojej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

W czasie wolnym wezmą udział w programie kulturowym, w Niemczech zwiedzą Lipsk, Drezno, Berlin. Po zakończeniu mobilności uczniowie otrzymają certyfikaty ukończenia stażu oraz międzynarodowe certyfikaty: ECVET, Europass Mobilność.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu p. Wiesław Zięba oraz p. Monika Rydzik.
Informacje związane z udziałem i rekrutacją do projektu pojawią się wkrótce na naszej szkolnej stronie.
Zapraszamy!