Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki
  • Start
  • Aktualności
  • UCZEŃ Z ZSTiO LAUREATEM 45. OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI I INDEKS DLA UCZNIA

UCZEŃ Z ZSTiO LAUREATEM 45. OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI I INDEKS DLA UCZNIA

W dniach 31.05-02.06.2019 roku w Koszalinie odbył się finał 45. Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Okręg Rzeszowski reprezentował uczeń, kształcący się w zawodzie technik elektronik – GABRIEL MAJ.
Po trzydniowych zmaganiach obejmujących test pisemny, cztery zadania praktyczne oraz odpowiedź ustną GABRIEL MAJ uzyskał tytuł Laureata oraz wywalczył VI miejsce w Polsce dla Okręgu Rzeszowskiego. Gabriel, jako Laureat Olimpiady uzyskał indeks na wszystkie prestiżowe uczelnie techniczne na terenie kraju oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Olimpiada ma interdyscyplinarny charakter, należy więc podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga od ucznia znajomości zagadnień m.in. z takich dziedzin jak: fizyka, chemia, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, ochrona środowiska.
Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.
Opiekunami ucznia są: mgr inż. Mariusz Skupień oraz mgr inż. Krzysztof Żołyniak.
Gratulujemy