Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki
  • Start
  • Aktualności
  • Uczeń z ZSTiO finalistą 46. Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Uczeń z ZSTiO finalistą 46. Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniu 28.04.2020 roku odbył się finał 46. Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Ze względu na obecną sytuację został przeprowadzony on-line. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Gabriel Maj z klasy czwartej, kształcący się w zawodzie technik elektronik, Barbara Krupa z klasy trzeciej o tym samym kierunku oraz Arkadiusz Skowron z klasy trzeciej, kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Udział w Olimpiadzie wymagał od uczniów znajomości zagadnień z wielu dziedzin nauki, gdyż opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestników na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnicy tego prestiżowego konkursu to elita wśród uczniów szkoły, a zdobyta przez nich wiedza jest imponująca i z pewnością daje przepustkę do świata nauki. Gabriel Maj uzyskał tytuł finalisty oraz indeks na uczelnie techniczne na terenie kraju oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ma interdyscyplinarny charakter. Jej celem jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym.

Opiekunami uczniów są: mgr inż. Mariusz Skupień i mgr inż. Krzysztof Żołyniak
Gratulujemy!