Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

„Warsztaty”

W ramach realizacji projektu „Szkoła Równego Traktowania” 20 kwietnia gościliśmy w naszej szkole Pana Arkadiusz Walczaka.

„Historyk, kulturoznawca, edukator, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, superwizor zajęć edukacyjnych. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli z zakresu: dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, praw człowieka, edukacji wielokulturowej, edukacji europejskiej, edukacji ekonomicznej, nauczania o mediach, prawa oświatowego, awansu i rozwoju zawodowego nauczycieli, projektowania pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawczej, procedur postępowania z uczniem w sytuacjach kryzysowych. Specjalista w zakresie edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli. Twórca i realizator programu nauczania historii i propedeutyki filozofii w klasie o profilu humanistycznym liceum ogólnokształcącego oraz programu nauczania historii i edukacji europejskiej w klasie o profilu europejskim liceum ogólnokształcącego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń”.

www.kulturalna.warszawa.pl

Przeprowadził on warsztaty dla uczniów – przedstawicieli samorządów klasowych, podczas których uczniowie zapoznali się z mechanizmami działania dyskryminacji, terminami takimi jak etykietowanie i mowa nienawiści. Pozwoliły one wejść im w rolę osób dyskryminowanych.