Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

„Szkoła równego traktowania”

Projekt „Szkoła równego traktowania” – „Nie hejtuje, a lajkuje”.

"Szkoła Równego Traktowania" to projekt edukacyjny Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka i Otwartej Rzeczpospolitej.

Jest to projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli. Wiele placówek, oświatowych staje przed wyzwaniami wychowawczymi związanymi z zarządzaniem różnorodnością i sytuacjami konfliktowymi oraz budowaniem kultury opartej na szacunku i komunikacji bez przemocy. Coraz częściej kadra pedagogiczna poszukuje rozwiązań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej i dyskryminacji. Działania podejmowane w ramach projektu przygotowują do pełnienia przez nauczycielki i nauczycieli roli multiplikatorów edukacji antydyskryminacyjnej w środowisku szkolnym i lokalnym.

ZSTiO realizuje projekt „Szkoła Równego Traktowania” pt. „Nie hejtuje, a lajkuje” – stop dyskryminacji w sieci od roku szkolnego 2015/2016. W ramach projektu przewidziana jest organizacja:

  • wykładów i warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej dla uczniów,
  • wykładów dla nauczycieli i rodziców,
  • „Seansu nocnego w ZSTiO” – maraton filmowo/internetowy filmów o tematyce antydyskryminacyjnej,
  • „Dnia dobrego słowa”,
  • konkursu o tematyce antydyskryminacyjnej.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację są: Jadwiga Bereza i Joanna Czyż.