Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Przemoc i dyskryminacja w sieci

Pedagogizacja rodziców „Przemoc i dyskryminacja w sieci”.

Dnia 21 kwietnia 2016 r. w związku z organizowanymi w naszej szkole spotkaniami z rodzicami tzw. „wywiadówkami”, została w szkole przeprowadzona kampania informacyjna na temat problemu dyskryminacji i przemocy w sieci. Nauczyciele - wychowawcy omówili to zagadnienie podczas spotkania z rodzicami, a uczniowie - przedstawiciele samorządów uczniowskich - rozdawali rodzicom ulotki informacyjne o zagrożeniach w sieci i cyberprzemocy.

Materiały informacyjne zostały przygotowane w oparciu o materiały i prezentacje udostępnione w ramach projektu „Szkoła Równego Traktowania” oraz z wykorzystaniem stron internetowych:

http://hejtstop.pl/ - plakaty i informacje,

http://dzieckowsieci.fdn.pl/ - broszury informacyjne