Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Projekt pomocy osobom pokrzywdzonym

Dnia 16 października bieżącego roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących gościliśmy pracowników reprezentujących Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu pomocy osobom pokrzywdzonym.

Spotkanie miało charakter informacyjny i dotyczyło różnorakich form pomocy prawno-psychologiczno-materialnej, adresowanej do osób pokrzywdzonych, lub ich rodzin, czy świadków pokrzywdzenia z tytułu: oszustwa, kradzieży, przemocy psychicznej, fizycznej itp. Inicjatywa służyła przekazaniu informacji na temat form udzielania wsparcia tymże osobom, jakie oferuje projekt Ministerstwa.
W spotkaniu Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali prelegenci: koordynator projektu na szczeblu regionalnym – Elżbieta Kuta, adwokat – Wojciech Rauch, oraz osoba pierwszego kontaktu – Maria Gliniak. Młodzież naszej Szkoły (z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych) reprezentowali przedstawiciele samorządów poszczególnych klas pod opieką Pedagoga Szkoły – p. Joanny Czyż, oraz opiekuna Samorządu Szkolnego – p. Krystiana Gliniaka. Po zakończeniu spotkania uczniowie otrzymali materiały informacyjne.