Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Współpraca z Policją

W ramach realizacji Programu „Razem bezpieczniej” nawiązana została przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących współpraca z KPP w Jarosławiu. Przedsięwzięcia, podjęte w ramach współpracy to:

- wizyta w ZSTiO Policji z psem tropiącym narkotyki, gdzie celem było unaocznienie uczniom konsekwencji karnych w związku z posiadaniem i rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy, ograniczenie liczby przestępstw z udziałem uczniów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole, stworzenia w ZSTiO strefy wolnej od narkotyków.
- prelekcje/godziny wychowawcze nt. odpowiedzialności karnej - przeprowadzenie lekcji wychowawczych w oddziałach klasowych na temat odpowiedzialność karna nieletnich i pełnoletnich, których celem było uświadomienie uczniom konsekwencji karnych w związku z posiadaniem i rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy.