Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Warsztaty dla nauczycieli w ramach programu Razem Bezpieczniej

Warsztaty zostały zrealizowane w dniu 02.09.2019 r. Przeprowadzone zostały przez Pana Tomasza Kobylańskiego z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego Self.


Warsztaty nr 1 dla nauczycieli „Substancje psychoaktywne – rodzaje, działanie i objawy zażycia”.
Ilość warsztatów: 1 (2godz. zegarowe)
Treści obowiązkowe:
- praktyczne sposoby rozpoznawanie różnych rodzajów substancji psychoaktywnych,
- procedury postępowania w sytuacjach stwierdzania przebywania na terenie szkoły ucznia, będącego pod wpływem działania środków psychoaktywnych,
- sposób działania substancji psychoaktywnych na organizm, skutki oddziaływania poszczególnych grup narkotyków/dopalaczy,
- praktyczne sposoby rozpoznawania objawów zażycia poszczególnych substancji psychoaktywnych,
- pomoc uczniowi uzależnionemu, konkretne działania pomocowe ze strony szkoły,

Warsztaty nr 2 dla nauczycieli wychowawców klas: działania w klasie objętej ryzykiem - praktyczne rady.
Ilość warsztatów: 1 (2godz. zegarowe)
Treści obowiązkowe:
- jak postępować z uczniem, u którego stwierdzono problem ze spożywaniem narkotyków,
- jak pracować z zespołem klasowym, w którym stwierdzono problem ze spożywaniem narkotyków,
- jak rozmawiać z rodzicami ucznia, u którego podejrzewa się problem z narkotykami,
- działania profilaktyczne w zespole klasowym,
- gdzie szukać specjalistycznej pomocy.

Wiedza praktyczna i teoretyczna zdobyta podczas warsztatów będzie wykorzystywana w pracy z uczniami oraz ich rodzicami.