Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Polityka jakości

Polityka Jakości

Jesteśmy Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Pracujemy z młodzieżą w wieku ponadgimnazjalnym oraz ponadpodstawowym z powiatu jarosławskiego oraz powiatów ościennych.

Naszym nadrzędnym celem jest szkoła nowoczesna i przyjazna, sprzyjająca rozwojowi ucznia, dzięki której osiągnie on sukces na miarę swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości oraz będzie przygotowany do podejmowania świadomych wyborów.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

- dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów oraz rynku pracy, co umożliwi uczniom zdobycie atrakcyjnych zawodów oraz pozwoli im na harmonijny rozwój.

- nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, czyli szkoły podstawowej oraz wygaszonego gimnazjum.

- zachęcanie uczniów do aktywności, poprzez angażowanie ich w zajęcia prowadzone w szkole, a także stwarzanie przez nauczycieli sytuacji, które motywują do podejmowania różnych form aktywności.

- kształtowanie postaw oraz respektowanie norm społecznych, poprzez realizację działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie zachowań pożądanych.

- wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich sytuacji indywidualnej, poprzez rozpoznanie potrzeb uczniów, indywidualizację procesu edukacji oraz pomoc
w przezwyciężaniu trudności wynikających z sytuacji społecznej ucznia.

- partnerskie traktowanie rodziców, poprzez zachęcanie ich do współdecydowania w sprawach szkoły i uczestniczenie w podejmowanych działaniach.

- współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju, z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami.

- organizację procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków oraz analiz wyników egzaminów zewnętrznych.

- zarządzanie szkołą w sposób, który sprzyja jej rozwojowi, poprzez ustalanie i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zapewnienie warunków organizacyjnych, które wspierają realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

Wartości, którymi kierujemy się w pracy to:

  • odpowiedzialność,

  • szacunek,

  • tolerancja,

  • otwartość.

Wyróżnia nas:

  • profesjonalizm,

  • kreatywność,

  • efektywność,

  • atmosfera i zaangażowanie w pracy.

Odpowiadając za rozwój placówki oraz nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością, deklaruję wraz z Zespołem Kierowniczym Szkoły zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji wyznaczonych zadań, zobowiązuję się do stworzenia atmosfery zaangażowania i współpracy wszystkich pracowników przy realizacji Polityki Jakości oraz gwarantuję przestrzeganie wymagań normy w celu jakościowego rozwoju szkoły ukierunkowanego na rozpoznanie oraz zaspokojenie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych uczniów, rodziców i nauczycieli.

DYREKTOR ZSTiO

01.01.2021 r.