Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Odbiór wyników z egzaminu maturalnego 2021

Ze względu na trwający stan epidemiczny i troskę o zdrowie, wydanie wyników egzaminu maturalnego będzie się odbywało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Dlatego przypominamy o przestrzeganiu przedmiotowych zasad tj.:
- bezwzględnie każdy powinien mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa,
- należy przestrzegać właściwego dystansu między osobami,
- przed odbiorem wyników należy zdezynfekować dłonie w miejscu do tego wyznaczonym,
- prosimy o osobistą obecność bez osób towarzyszących,
- jeżeli ktoś miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub z grupy ryzyka albo sam odczuwa niepokojące objawy chorobowe, proszony jest o wyznaczenie innej osoby (pisemnym upoważnieniem) do odbioru wyników bądź zgłoszenie się po nie w innym, dogodnym terminie. Prosimy o odpowiedzialność i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Wyniki z egzaminu maturalnego będą wydawane przez pracowników szkoły 5 lipca 2021r. na sali gimnastycznej w budynku warsztatów o ściśle wyznaczonych godzinach:

09:00 – 09:50 kl. 4 Tc
10:00 – 10:50 kl. 4 Ti
11:00 – 11:50 kl. 4 Tp
12:00 – 12:50 kl. 4 Tt
13:00 – 13:50 absolwenci z lat ubiegłych

Wejście do sali będzie otwarte wyłącznie od strony parkingu w celu umożliwienia przestrzegania zasad zachowania odległości. Absolwenci poszczególnych klas proszeni są o przestrzeganie wyznaczonych godzin odbioru wyników po to, by zmniejszyć ryzyko kontaktu między większą liczbą osób. Prosimy także o zaniechanie gromadzenia się w skupiskach osób na terenie przyległym do szkoły. Jeżeli ktoś nie może odebrać wyników osobiście, może to zrobić inna osoba, wskazana na stosownym upoważnieniu. Możliwe też będzie odebranie dokumentu w terminie późniejszym, ale TYLKO po uprzednim umówieniu się telefonicznie z sekretariatem szkoły.