Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Odbiór wyników z egzaminu maturalnego

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i zwiększenie obostrzeń w powiecie jarosławskim wydanie wyników egzaminu maturalnego będzie się odbywało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Dlatego przypominamy o przestrzeganiu przedmiotowych zasad tj.:
- bezwzględnie każdy powinien mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa,
- należy przestrzegać właściwego dystansu między osobami,
- przed odbiorem wyników należy zdezynfekować dłonie w miejscu do tego wyznaczonym,
- prosimy o osobistą obecność bez osób towarzyszących,
- jeżeli ktoś miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub z grupy ryzyka albo sam odczuwa niepokojące objawy chorobowe, proszony jest o wyznaczenie innej osoby (pisemnym upoważnieniem) do odbioru wyników bądź zgłoszenie się po nie w innym, dogodnym terminie.
Prosimy o odpowiedzialność i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Wyniki z egzaminu maturalnego będą wydawane przez pracowników szkoły
11 sierpnia 2020r. na sali gimnastycznej w budynku warsztatów o ściśle wyznaczonych godzinach:

08:30 – 09:15 kl. 4 Ti
09:20 – 10:05 kl. 4 Tc
10:10 – 10:55 kl. 4 Tn
11:00 – 11:45 kl. 4 Te
11:50 – 12:35 kl. 4 Tp
12:40 – 13:25 kl. 4 Tm
13:30 – 14:00 absolwenci z lat ubiegłych

Wejście do sali będzie otwarte wyłącznie od strony parkingu w celu umożliwienia przestrzegania zasad zachowania odległości. Absolwenci poszczególnych klas proszeni są o przestrzeganie wyznaczonych godzin odbioru wyników po to, by zmniejszyć ryzyko kontaktu między większą liczbą osób. Prosimy także o zaniechanie gromadzenia się w skupiskach osób na terenie przyległym do szkoły.
Jeżeli ktoś nie będzie mógł odebrać wyników osobiście, może to zrobić inna osoba, wskazana na stosownym upoważnieniu. Możliwe też będzie odebranie dokumentu w terminie późniejszym, ale TYLKO po uprzednim umówieniu się telefonicznie z sekretariatem szkoły.