Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki
  • Start
  • Aktualności
  • KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ STEFANA BANACHA

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ STEFANA BANACHA

Konkurs organizowany jest z okazji 129. rocznicy urodzin wybitnego lwowskiego matematyka Stefana Banacha.

Konkurs historyczny adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
Celem organizacji Konkursu jest:

1. Popularyzowanie wiedzy historycznej na temat postaci związanych
z działalnością Lwowskiej Szkoły Matematycznej, a w szczególności wybitnego matematyka Stefana Banacha.
2. Rozwijanie zainteresowań historycznych oraz uzdolnień uczniów.
3. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
4. Uczczenie pamięci wybitnego matematyka Stefana Banacha.
5. Uczczenie pamięci patrona szkoły w dniu jego święta.


Zasady i tematyka konkursu:
Tematem Konkursu jest działalność Lwowskiej Szkoły Matematycznej oraz matematyków związanych z Lwowską Szkołą Matematyczną, a w szczególności życie i dokonania wybitnego matematyka Stefana Banacha.
Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – test, metodą on-line. Odbędzie się 30 marca o godzinie 9.00
Uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów o zwycięstwie decyduje czas ukończenia pracy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z historii, a osoba która osiągnie najlepszy wynik w oddziale klasowym, celującą 😊


Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową!!!
1. Termin konkursu 30 marca 2021 roku
2. Czas pracy uczniów w konkursie od 9.00 do 9.20.
3. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu Święta Patrona Szkoły 30 marca 2021 roku. (rocznica urodzin Stefana Banacha)
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Pani Jadwigi Berezy lub Pani Beaty Pilek.

Polecane lektury:
Mariusz Urbanek„Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2014
„Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka” pod. red. Emilii Jakimowicz, Adama Miranowicza, Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2009
https://www.lwow.com.pl/m.htm

banach

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!