Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs medialny pt. „Mój region. To ciekawe, to ważne”

Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie medialnym pt. „Mój region. To ciekawe, to ważne”.

Celem konkursu jest:
- zainteresowanie własnym środowiskiem lokalnym,
- rozwijanie twórczego, logicznego myślenia oraz umiejętności poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania informacji,
- popularyzacja działalności pozalekcyjnej uczniów,
- kształtowanie umiejętności: redagowania dziennikarskich form wypowiedzi, reżyserii, pisania scenariuszy, przeprowadzania wywiadu, kultury żywego słowa,
- kształtowanie postawy wrażliwości na wydarzenia otaczającej rzeczywistości,
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy i otwartej komunikacji interpersonalnej.

Regulamin konkursu