Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wraz ze szkołami: IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku i I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego rozpoczął wspólny projekt o nazwie: InFiM@. Opiekunem i modelatorem na platformie eTwinnning po stronie ZSTiO jest Pani Beata Pilek. Projekt InFiM@ to korelacja fizyki, matematyki i informatyki z elementami algorytmiki i programowania. Uczniowie z trzech współpracujących szkół poznają się wzajemnie i prezentują szkołę, w której się uczą. Wspólnie rozwiązują zadania z fizyki i matematyki z użyciem schematów blokowych, listy kroków i programów napisanych w języku C++ i wymieniają się nimi. Projekt wyposaża uczniów w podstawowe kompetencje programistyczne, kształtuje logiczne myślenie oraz umiejętności w zakresie tworzenia algorytmów. Efektem współpracy tych szkół będzie: bank zadań i ich rozwiązań z fizyki i matematyki przy użyciu quizów, algorytmów i programów oraz rysunki, filmy i programy.

Kilka słów na temat programu Programie eTwinning?
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niema 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie.
Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.
Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?
W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.
Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.
W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.
Z kim można współpracować?
Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem.
W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.
Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o 8 krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED) oraz Jordanię i Liban.