Dodawanie filmu i odtwarzanie go w prezentacji

Jak działają efekty odtwarzania i wstrzymania w przypadku filmów odtwarzanych automatycznie

W przypadku wstawienia filmu i wybrania opcji odtwarzania Automatycznie do okienka zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.)Animacja niestandardowa są dodawane dwa efekty: efekt wstrzymania i efekt odtwarzania. Efekt wstrzymania umożliwia zatrzymanie filmu kliknięciem i odtwarzanie go dalej po ponownym kliknięciu, natomiast bez efektu wstrzymania każde kliknięcie filmu powodowałoby odtwarzanie go od początku.

Po wstawieniu filmu w okienku zadań Animacja niestandardowa pojawia się obraz podobny do poniższego.

Efekty filmowe na liście okienka zadań

Pierwsza linia na obrazie (zawierająca „0”) to efekt odtwarzania. Oznacza ona automatyczne rozpoczęcie odtwarzania. Ikona zegara jest symbolem ustawienia początkowego Rozpocznij po poprzednim. Ustawienie to umożliwia automatyczne odtwarzanie filmu po wyświetleniu slajdu lub po uruchomieniu innego efektu (jeśli jakiś istnieje). Trójkątna ikona (podobna do symbolu na przycisku odtwarzania magnetowidów lub odtwarzaczy DVD) to wskaźnik efektu odtwarzania.

Druga linia to pasek wyzwalacza, a poniżej niego (w linii zawierającej cyfrę „1”) znajduje się efekt wstrzymania. Widać ikonę myszy i symbol dwóch kresek (podobny do symbolu na przycisku wstrzymania magnetowidów i odtwarzaczy DVD). Ten efekt jest dodawany niezależnie od tego, czy film jest odtwarzany automatycznie, czy przez kliknięcie myszą. Jego pozycja pod paskiem wyzwalacza wskazuje, że aby odtwarzać film, trzeba kliknąć film (a nie dowolny element na slajdzie).

Jak działa efekt wstrzymania w przypadku filmów odtwarzanych po kliknięciu

Po wstawieniu filmu w okienku zadań Animacja niestandardowa pojawia się obraz podobny do poniższego.

Efekt filmowy na liście okienka zadań

W odróżnieniu od filmów odtwarzanych automatycznie jedyny efekt stosowany w przypadku filmu odtwarzanego po kliknięciu to efekt wstrzymania — linia z ikoną myszy i symbolem z dwiema kreskami (symbolem wstrzymania).

Początek strony Początek strony

Dodawanie filmu

Aby uniknąć ewentualnych problemów z łączami, przed dodaniem filmów do prezentacji warto skopiować filmy do tego samego folderu, w którym jest prezentacja.

 1. W widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać film lub animowany plik GIF.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Film.

Obraz karty Wstawianie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 Porada   Przed dodaniem klipu do prezentacji można wyświetlić jego podgląd. W okienku zadań Clipart w polu Wyniki, wyświetlającym wszystkie dostępne klipy, umieść wskaźnik myszy na miniaturze klipu, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij polecenie Podgląd/Właściwości.

Początek strony Początek strony

Wybieranie opcji Automatycznie lub Po kliknięciu

Gdy jest wstawiany film, pojawia się monit o wybranie opcji odtwarzania filmu w sposób automatyczny (Automatycznie) lub po kliknięciu filmu (Po kliknięciu).

 • Aby film był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, kliknij opcję Automatycznie. Odtwarzanie filmu można wstrzymać przez kliknięcie go. Aby kontynuować odtwarzanie, należy kliknąć film ponownie.
 • Aby odtwarzać film ręcznie przez kliknięcie go na slajdzie, kliknij opcję Po kliknięciu.

Podczas wstawiania filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania. Efekt ten jest określany mianem wyzwalacza, ponieważ aby odtworzyć film, trzeba kliknąć określony element na slajdzie. Na przykład w prezentacji należy kliknąć ramkę filmu, aby wstrzymać odtwarzanie filmu, i kliknąć ją ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

 Uwaga   Tę opcję można w dowolnej chwili zmienić. Kliknij film, a następnie w obszarze Narzędzia filmów kliknij kartę Opcje. W grupie Opcje filmu wybierz odpowiednią pozycję z listy Odtwórz film.

Karta Opcje narzędzi filmów

Początek strony Początek strony

Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie

Film można odtwarzać podczas prezentacji tak, by wypełniał cały ekran, a nie tylko część slajdu prezentacji. Jest to odtwarzanie filmu w trybie pełnoekranowym. Powiększony obraz wideo może się wydawać zniekształcony; to zależy od rozdzielczości pierwotnego pliku filmowego. Należy zawsze wyświetlić podgląd filmu, aby zrezygnować z opcji odtwarzania na pełnym ekranie, jeśli się okaże, że film jest zniekształcony lub niewyraźny. Z reguły film o niewielkiej rozdzielczości ustawiony do odtwarzania na pełnym ekranie nie będzie po powiększeniu wyglądać dobrze.

Jeśli film jest ustawiony do wyświetlania na pełnym ekranie oraz do odtwarzania automatycznego, można przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, aby nie była widoczna na slajdzie albo mignęła krótko przed wyświetleniem filmu na całym ekranie.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać film na pełnym ekranie.
 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

Karta Opcje narzędzi filmów

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie podglądu filmu

 • W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz włączyć podgląd.
 • W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Odtwarzanie kliknij przycisk Podgląd.

Karta Opcje narzędzi filmów

Porady

Początek strony Początek strony

Odtwarzanie filmu na kilku slajdach

Odtwarzanie filmu wstawionego do prezentacji może być kontynuowane po przejściu do następnego slajdu. W tym celu należy określić, kiedy odtwarzanie filmu ma zostać zatrzymane. W innym przypadku film zostanie zatrzymany po ponownym kliknięciu myszą.

 Uwaga   Do wykonania poniższej procedury potrzebny jest efekt odtwarzania. Jeśli film został już wstawiony i w odpowiedzi na wyświetlony monit wybrano dla niego opcję odtwarzania Po kliknięciu, można przełączyć na opcję Automatycznie, aby dodać efekt odtwarzania.

Przełączanie z opcji odtwarzania Po kliknięciu na opcję Automatycznie

 1. Kliknij film w widoku normalnym.
 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu kliknij pozycję Automatycznie na liście Odtwórz film.

Karta Opcje narzędzi filmów

Odtwarzanie filmu na wielu slajdach

 Uwaga   Ta procedura umożliwia jednokrotne odtworzenie całej długości pliku filmowego. Nie służy do odtwarzania filmu kilka razy.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.
 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach na liście Odtwórz film.

Karta Opcje narzędzi filmów

 1. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

Obraz karty Animacje

 1. W okienku zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.)Animacja niestandardowa kliknij linię przedstawiającą efekt odtwarzania filmu (linia z trójkątem), kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.
 2. Aby odtwarzać film na kilku slajdach, w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie kliknij pozycję Po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, na których plik ma być odtwarzany.

 Porada   Jeśli ustawisz tę wartość na 999 (wartość maksymalna) a film jest wystarczająco długi, będzie odtwarzany przez całą prezentację i w przypadku dodania lub usunięcia slajdów z prezentacji nie trzeba będzie zmieniać tej wartości.

Początek strony Początek strony

Odtwarzanie filmu nieprzerwanie przez całą prezentację

Film można odtwarzać przez cały czas trwania prezentacji lub do chwili zatrzymania go przez użytkownika. Jeśli film jest krótszy niż prezentacja, można ustawić film tak, aby po zakończeniu filmu jego odtwarzanie zaczynało się od nowa. Dzięki temu prezentacji zawsze towarzyszy odtwarzanie jakiejś część filmu.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.
 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje zaznacz w grupie Opcje filmu pole wyboru W pętli do zatrzymania.

Karta Opcje narzędzi filmów

 Porada   Jeśli film jest odtwarzany w pętli, jest odtwarzany raz za razem, dopóki użytkownik go nie kliknie. Można też odtwarzać film na wielu slajdach.

 Uwagi 

Fragmenty tego artykułu pochodzą ze strony Szkolenia w witrynie Microsoft Office Online.